Dlaczego nacjonalizm ?

Jeżeli naród zrezygnuje z nacjonalizmu, stanie do walki z siłami kosmopolitów bezbronny i walkę tę z pewnością przegra. Czytaj dalej

1. Dlaczego państwo narodowe

Posiadanie własnego narodowego Państwa jest wartością samą w sobie, a cytując za JPII ,,jest naszym być i naszym mieć”. *
Czytaj dalej

2. Zapisy w Konstytucji RP

converter

Prace nad zapisami Konstytucji RP przyjętej w 1997r. odbywały się w Akademii Teologii Katolickiej (ATK) w Warszawie. Nad treścią zapisów pracowali żydowscy i niemieccy – czyli także żydowscy – agenci na polsko-niemieckim sympozjum pn. „Konstytucja a porządek gospodarczy” zorganizowanym w dniach 18-19.11.1994 r. przez władze ATK, Fundację ATK, Fundację Konrada Adenauera. Sympozjum miało także wsparcie Międzynarodowego Funduszu Walutowego – agendy światowych lichwiarzy. Czytaj dalej

3. System bankowy

 schematRzeczywistą władzę posiada ten, kto kontroluje obieg pieniądza. Uzasadnione jest więc pytanie, dlaczego system bankowy ma być niezależny od władz państwa? A w takim razie, od kogo i dlaczego jest zależny?
Czytaj dalej

4. System podatkowy

podatki

System podatkowy nie może służyć interesom mafii gospodarczej, rządzącego układu i światowej oligarchii finansowej, musi natomiast gwarantować rozwój kraju i umożliwiać godne życie jego obywatelom. Czytaj dalej

5. Polityka zagraniczna narodowego państwa polskiego

Nie istnieją w ramach UE, czy tzw. Zachodu, najmniejsze nawet gwarancje rozwoju dla państw Europy Środkowej.  Zatem, celem narodowej polityki zagranicznej musi być dążenie do poprawy naszych stosunków z Rosją – muszą być przyjazne. Mamy przecież tych samych wrogów.
Czytaj dalej

6. Ochrona zdrowia Narodu

6473d2b7-53a7-423a-8460-ac5d10ee6694

Zdrowie jest dobrem i dla każdego człowieka przedstawia wartość taka samą. Dlatego każdy obywatel państwa musi mieć zagwarantowane prawo oraz realną taką samą możliwość jego ochrony, niezależną od pochodzenia i stanu majątkowego chorego. Czytaj dalej